Ουσιαστικά εμπλεκόμενοι και επωφελούμενοι είναι:

  • Οι τουρίστες: Μπορούν με ευκολία να προγραμματίσουν κάθε πτυχή του ταξιδιού τους στον προορισμό, να συγκρίνουν προϊόντα και τιμές και να ικανοποιήσουν ακόμη και το πλέον εξειδικευμένο τουριστικό κίνητρο και ενδιαφέρον τους.
  • Οι τοπικές αρχές και φορείς ενός προορισμού: Το ΣΔΠ αποτελεί ένα πρώτης τάξης εργαλείο για να ασκήσει ένας τοπικός φορέας την αναπτυξιακή του πολιτική με πολύ άμεσα και χειροπιαστά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους της περιοχής. Το ΣΔΠ προβάλλει ισότιμα τόσο τις περισσότερο όσο και τις λιγότερο γνωστές τουριστικές περιοχές ενός προορισμού, ενώ διευκολύνει όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας να αντλήσουν έσοδα από τον τουρισμό. Οι τοπικές αρχές και φορείς επωφελούνται επίσης από το μικρό κόστος καθώς και τον περιορισμένο χρόνο που απαιτείται για να αποκτήσει ο προορισμός ένα πλήρως λειτουργικό ΣΔΠ.
  • Συνολικά ο προορισμός: Τα οφέλη από ένα σωστά στημένο ΣΔΠ διαχέονται ευρύτερα στην τοπική οικονομία, αφού ενθαρρύνεται λ.χ. η πώληση τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες της περιοχής. Επίσης διευκολύνεται η αντιμετώπιση της εποχικότητας με την επιμήκυνση της τουριστικής