Η Εφoρεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (Εφ. Α. Ηλείας) ως περιφερειακή Yπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού αρμόδια επί των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων που ανήκουν στο δημόσιο, συμμετείχε με διακριτό Υποέργο στο έργο της Δημιουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου -Αρχαίας Ολυμπίας.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2, η Εφ. Α. Ηλείας συνέδραμε στις εργασίες δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ηλείας με τους εξής τρόπους:

  • συμμετείχε στην από κοινού επιλογή των κατάλληλων σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που παρουσιάζονται στους χρήστες της πλατφόρμας και δυνητικούς επισκέπτες της περιοχής. Παρείχε με υπομνήματά της τεχνικές οδηγίες ώστε να είναι κατά το δυνατό ενιαιαίο και ομοιογενές το ύφος συγγραφής των λημμάτων της πλατφόρμας,
  • παρείχε τις απαραίτητες διευκολύνσεις στον ανάδοχο του έργου για τη λήψη φωτογραφιών και τη διενέργεια βιντεοσκοπήσεων στους χώρους ευθύνης της (αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία). Επίσης το προσωπικό που εργάζεται στους προαναφερθέντες χώρους ρύθμιζε τη ροή των επισκεπτών και καθοδηγούσε το συνεργείο ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα,
  • με το υφιστάμενο επιστημονικό της προσωπικό, το οποίο συνέδραμε αρχαιολόγος που προσελήφθη αποκλειστικά για τις ανάγκες του Yποέργου, προέβη στην συγγραφή επιστημονικά τεκμηριωμένων και άρτιων κειμένων για τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία αρμοδιότητός της στην Ηλεία, ύστερα από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας,
  • προέβη σε προτάσεις βελτίωσης και αποδοτικότερης λειτουργίας της πλατφόρμας

 

andr short film fest 2

Συντελεστές

Γενική Εποπτεία:

                                     Ερωφίλη Ίρις Κόλλια,
                                     Δρ Αρχαιλόγος
                                     Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας

Συντονισμός, Συγγραφή - Επιμέλεια κειμένων:

                                     Αθανασία Ράλλη,
                                     Αρχαιολόγος MA,
                                     Προϊσταμένη Τμήματος
                                     Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
                                     Αρχαιοτήτων και Μουσείων
                                     Εφ. Α. Ηλείας

 

                                     Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος,
                                     Αρχαιολόγος MΑ,
                                     Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
                                     Εφ. Α. Ηλείας

Συγγραφή  κειμένων:

                                     Παρασκευή Κωνσταντούλα
                                     Αρχαιολόγος

                                     Διονύσιος Κλωνάρης
                                     Αρχαιολόγος MΑ

Διοικητική Υποστήριξη:

                                     Πηγή Καλλινίκου
                                     Διοικητικός
                                     Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης